Algemeen

 
 

Wij zijn gestopt met onze activiteiten. Vanaf 1-6-2014 doen wij geen assurantie-advisering meer.

 

 

De overheid stelt steeds zwaardere eisen aan het informeren van de cliënt.

Daarom bestaan sinds 1-7-2013 naast onze dienstenwijzer, waarin ons kantoor omschreven staat, ook nog een aantal zgn. dienstverleningsdocumenten. 

Deze documenten zijn vooral voor producten, waarvoor een provisieverbod voor nieuwe verzekerings- en bankovereenkomsten is vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld bepaalde  levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, lijfrenterekeningen en pensioenen.

Voor deze producten maken wij met u van tevoren een overeenkomst en dat kunt u nalezen in deze dienstverleningsdocumenten.

Naast deze overeenkomsten kan het ook voorkomen dat wij met u een service-overeenkomst vaststellen, waarvoor u voor een overeengekomen bedrag van onze diensten gebruik kunt maken.

Onderstaand kunt  u de documenten nalezen. De inhoud voor Assurantiekantoor Klarenbeek BV en Gewoongoedverzekerd.nl (een handelsnaam van ons kantoor) is identiek.

Klik hieronder voor:

Assurantiekantoor Klarenbeek Gewoongoedverzekerd.nl
Dienstenwijzer Dienstenwijzer
DVD risico’s afdekken DVD risico’s afdekken
DVD vermogen opbouwen DVD vermogen opbouwen
DVD pensioenen DVD pensioenen

 

*DVD staat voor dienstverleningsdocument